Skip to content

Referencie

Štúdia uskutočniteľnosti ŽUB (železničný uzol Brno)

Predmetom štúdie bolo rozpracovanie variantov A a B do úrovne štúdie uskutočniteľnosti.

Náš podiel na projekte: Dopravné technológie, simulácie železničnej prevádzky

Klient: SUDOP Brno

Riešené 2015 – 2017

Spracovanie certifikačného manuálu railML

Predmetom .činnosti bolo spracovanie certifikačného manuálu pre SW nástroje aplikujúce pre import a export dát formát railML.

Náš podiel na projekte: Vedenie projektu, tvorba a obhájenie manuálu

Klient: UIC (Union Internationale des chemins de fer / Medzinárodná železničná únia) pre asociáciu railML.org, partneri: Some Move, BahnKonzept

Riešené 2016-2017

Optimalizácia využitia tratí s vyčerpanú kapacitou

Predmetom certifikované metodiky bolo stanovenie a preverenie postupov vedúcich k zvýšeniu kapacity dráhy v úzkych hrdlách. Uplatnenie metodiky bolo úspešne certifikované. Výstupom bola ďalej výskumná správa.

Náš podiel na projekte: Vedenie projektu, návrhy a spracovanie dopravnej technológie

Klient: Technologická agentúra ČR prostredníctvom programu BETA pre Ministerstvo dopravy ČR a Správu železničnej dopravnej cesty, PSR

Riešené 2015-2016

Dopracovanie variantov ŽUB (železničného uzla Brno)

Predmetom štúdie bolo prepracovanie doteraz sledované varianty zub pri zohľadnení zmenených požiadaviek na prejazd vlakov osobnej a nákladnej dopravy (najmä nárast vlakov spôsobený pripravovanou stavbou vysokorýchlostných tratí). Ďalej bola na rovnakú úroveň (a za rovnakých podmienok) dopracovaná variant riešenia zub podľa Občianske koalície Stanica v centre, ktorá uvažuje polohu stanice približne v miestach dnešnej stanice Brno hl. n. Táto štúdia bola podkladom štúdie uskutočniteľnosti zub vypísané v roku 2014.

Náš podiel na projekte: Dopravná technológia, simulácie železničnej prevádzky

Klient: IKP CE, s.r.o.

Riešené 2012 – 2014

Revitalizácia trati Hradec Králové – Turnov

Projekt v rámci tzv. Malých projektov OPD, kedy bolo úlohou projektanta navrhnúť úpravu infraštruktúry v cene do 1 mld. Kč pri maximalizácii jej úžitku – najmä z pohľadu cestujúcich a prepravcov v nákladnej doprave.

Náš podiel na projekte: Dopravná technológia

Klient: IKP CE, s.r.o.

Riešené 2013 – 2014

Revitalizácia trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov

Projekt v rámci tzv. Malých projektov OPD, kedy bolo úlohou projektanta navrhnúť úpravu infraštruktúry v cene do 1 mld. Sk pri maximalizácii jej úžitku – najmä z pohľadu cestujúcich a prepravcov v nákladnej doprave.

Náš podiel na projekte: Prognóza prepravných vzťahov pre revitalizácie tratí Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a Hradec Králové – Turnov. Pre tento účel bol vytvorený dopravný model v softvéri VISIUM pre Královehradecký kraj a s ním susediace časti krajov Libereckého, Stredočeského a Pardubického.

Klient: SUDOP Praha

Riešené 2013 – 2014

Revitalizácia trati Týniště nad Orlicí – Broumov

Projekt v rámci tzv. Malých projektov OPD, kedy bolo úlohou projektanta navrhnúť úpravu infraštruktúry v cene do 1 mld. Kč pri maximalizácii jej úžitku – najmä z pohľadu cestujúcich a prepravcov v nákladnej doprave.

Náš podiel na projekte: Dopravná technológia

Klient: SUDOP Praha, stredisko Hradec Králové

Riešené 2013 – 2014

Revitalizácia trati Hradec Králové – Trutnov

Projekt v rámci tzv. Malých projektov OPD, kedy bolo úlohou projektanta navrhnúť úpravu infraštruktúry v cene do 1 mld. Kč pri maximalizácii jej úžitku – najmä z pohľadu cestujúcich a prepravcov v nákladnej doprave.

Náš podiel na projekte: Dopravné technológie – v rámci prác bola navrhnutá koncepcia prevádzky pre celú severovýchodnú časť Královehradeckého kraja (oblasť tratí Hradec Králové – Jaroměř, Jaroměř – Trutnov, Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice, Trutnov – Teplice nad Metují). Prognóza prepravných vzťahov pre revitalizácie tratí Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a Hradec Králové – Turnov. Pre tento účel bol vytvorený dopravný model v softvéri VISIUM pre Královehradecký kraj a s ním susediace časti krajov Libereckého, Stredočeského a Pardubického.

Klient: SUDOP Praha, stredisko Hradec Králové

Riešené 2013 – 2014

Územno technická štúdia VRT Praha-Litoměřice

Predmetom štúdie bolo nájdenie možných trás budúcej vysokorýchlostnej trati Praha – Dresden v úseku Praha – Litoměřice. Ďalej bolo obsiahlo riešené zapojenie tejto trati do železničného uzla Praha v oblasti Balabenka.

Náš podiel na štúdiu: Dopravna technológia

Klient: IKP CE, s.r.o.

Riešené 2013 – 2014

Priority rozvoja železničnej siete Českej republiky

Predmetom štúdie bol návrh vylepšenia 36 tratí celoštátneho významu mimo hlavné koridory s cieľom maximalizovať ich sieťový efekt pri snahe nenavrhovať náročná technické riešenia. Návrhy prestavby jednotlivých tratí boli vytvárané tak, aby mohli v budúcnosti aj s vysokorýchlostnými traťami tvoriť jeden celok konkurencieschopný voči individuálnej automobilovej doprave.

Náš podiel na projekte: Zostava GVD pre jednotlivé trate, čiastočne hodnotenie jednotlivých tratí

Klient: IKP CE, s.r.o.

Riešené 2011 – 2012