Skip to content

Partneri

Partneri

Používame SW od nasledujúcich partnerov a spolupracujeme s nimi pri implementácii ich produktov v Českej republike:

Univerzity

Využívame najnovších poznatkov z vedeckých pracovísk: