Skip to content

taktici.cz, s.r.o.

Vitajte vo firme taktici.cz,

Sme inžinierska kancelária zaoberajúca sa predovšetkým technológiou železničnej a verejnej dopravy, modelovaním prepravných vzťahov v rámci územia, prevádzkovými konceptami, návrhmi cestovných poriadkov a kapacitou kritických prvkov infraštruktúry vrátane návrhu a vyhodnotenia variánt riešenia ich odstránenia.

Snažíme sa nachádzať riešenia zodpovedajúce dnešným meniacim sa podmienkam, ktoré umožnia najmä správcom infraštruktúry, stavebným projektantom, dopravcom, objednávateľom verejnej dopravy a koordinátorom integrovaných dopravných systémov ušetriť náklady oproti riešeniam realizovaným tradičnou metódou pokusov a omylov expertného odhadu, zvýšiť efektivitu nasadených prostriedkov, spokojnosť používateľov a efektívne využiť skúsenosti od nás aj zo zahraničia.

Chceme vrátiť dopravnému inžinierstvu dobré meno, ukázať, že aj cestovné poriadky možno robiť lepšie, a tiež preukázať úžitok zodpovedného plánovania, aj nad rámec volebného / rozpočtového obdobia. Radi sa s Vami porozprávame o tom, v čom Vám môžeme pomôcť.