Skip to content

Referencje

Studium wykonalności ZUB (węzeł kolejowy Brno)

Celem badań było opracowanie wariantów A i B z poziomem badaniu wykonalności.

Nasz wkład do projektu: Technologia ruch, ruch kolejowy symulacji

Klient: SUDOP Brno

Rozwiązany 2015 – 2017

Ręczna obróbka certyfikacji railML

Temat był .činnosti przetwarzania instrukcji certyfikacji stosowania narzędzi programowych dla formatu import i eksport danych railML.

Nasz wkład do projektu: zarządzania, tworzenia projektu i obrony instrukcji

Klient: UIC (Union Internationale des Chemins de fer / Międzynarodowy Związek Kolei) dla stowarzyszenia railML.org, partnerzy: Some Move, BahnKonzept

Rozwiązany 2016-2017

Optymalizacji wykorzystania torów z wyczerpanej pojemności

Przedmiotem certyfikat określenie metodologii i procedur weryfikacyjnych prowadzące do zwiększenia zdolności w wąskich ścieżek. Stosując metodologię został pomyślnie certyfikację. Wynik był ponadto raport z badań.

Nasz wkład do projektu: zarządzanie, projektowanie i technologia przetwarzania, transportu Projektu

Klient: Technologia Agencja Czechach poprzez program beta dla Ministerstwa Transportu i Administracji infrastruktury kolejowej, patrz wyżej

Rozwiązany 2015-2016

Zakończenie wariantów przebudowy ZUB (węzeł kolejowy Brno)

Celem badania była regeneracja wcześniej zaobserwowane różnice kolejowy węzła, z uwzględnieniem zmienionych wymagań dla przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych (głównie ze względu na wzrost pociągów planowana budowa linii dużych prędkości). Ponadto, na tych samych zasadach (oraz w tych samych warunkach) sfinalizowano wariancie rozwiązania według Koalicji Obywatelskiej Hub stacji kolejowej w mieście, które rozważa położenie stacji, mniej więcej w dzisiejszej stacji Brno hl. n. Badanie to było podstawą studium wykonalności kolejowy Hub otwarty w 2014 roku.

Nasz wkład do projektu: Technologia ruch, ruch kolejowy symulacji

Klient: IKP CE, Ltd.

Rozwiązany 2012 – 2014

Przebudowa linii kolejowej Hradec Kralove – Trutnov

Projekt w ramach tzw małych projektów OPD, co było zadaniem projektanta zaproponować modyfikację wartości do infrastruktury do 1 mld CZK natomiast maksymalizacja korzyści. -., Zwłaszcza jeśli chodzi o pasażerów i spedytorów w zakresie transportu towarowego.

Nasz wkład do projektu: Technologia Traffic

Klient: IKP CE, Ltd.

Rozwiązany 2013 – 2014

Przebudowa linii kolejowej Chlumec Cidlinou – Trutnov

Projekt w ramach tzw małych projektów OPD, co było zadaniem projektanta zaproponować modyfikację wartości do infrastruktury do 1 mld CZK natomiast maksymalizacja korzyści. -., Zwłaszcza jeśli chodzi o pasażerów i spedytorów w zakresie transportu towarowego.

Nasz wkład do projektu: Prognoza relacje transportowe dla rewitalizacji linii Chlumec nad Cidlinou – Trutnov oraz Hradec Kralove – Trutnov. W tym celu został stworzony model ruchu oprogramowania VISUM dla regionu Hradec Kralove i sąsiednich regionów Liberec, Czechy Środkowe i Pardubicach.

Klient: SUDOP Praga

Rozwiązany 2013 – 2014

Przebudowa linii kolejowej Týniště nad Orlicí – Broumov

Projekt w ramach tzw małych projektów OPD, co było zadaniem projektanta zaproponować modyfikację wartości do infrastruktury do 1 mld CZK natomiast maksymalizacja korzyści. -., Zwłaszcza jeśli chodzi o pasażerów i spedytorów w zakresie transportu towarowego.

Nasz wkład do projektu: Technologia Traffic

Klient: Centrum SUDOP Praga Hradec Kralove

Rozwiązany 2013 – 2014

Przebudowa linii kolejowej Hradec Kralove – Trutnov

Projekt w ramach tzw małych projektów OPD, co było zadaniem projektanta zaproponować modyfikację wartości do infrastruktury do 1 mld CZK natomiast maksymalizacja korzyści. -., Zwłaszcza jeśli chodzi o pasażerów i spedytorów w zakresie transportu towarowego.

Nasz wkład do projektu: technologii ruchu – w ramach prac zaproponowano koncepcję operacji dla całej północno-wschodniej części Hradec Kralove (obszar szlaki Hradec Kralove – Jaroměř, Jaromer – Trutnov Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice, Trutnov – Teplice nad Metuji). Stosunki transportu Rokowanie dla rewitalizacji linii Chlumec nad Cidlinou – Trutnov oraz Hradec Kralove – Trutnov. W tym celu został stworzony model ruchu oprogramowania VISUM dla regionu Hradec Kralove i sąsiednich regionów Liberec, Czechy Środkowe i Pardubicach.

Klient: Centrum SUDOP Praga Hradec Kralove

Rozwiązany 2013 – 2014

Badanie planowania VRT Praha-Litomerice

Celem badania było znalezienie możliwych tras przyszłych linii dużych prędkości Praga – sekcja Dresden Praha – Litomerice. Stwierdzono również szeroko omówione przy udziale toru do węzła kolejowego w Pradze w Balabenky.

Nasz wkład w badania: Transport Technologies

Klient: IKP CE, Ltd.

Rozwiązany 2013 – 2014

Priorytety rozwoju sieci kolejowej w Republice Czeskiej

Celem badania była propozycja ulepszeń do 36 linii o znaczeniu krajowym spoza głównych korytarzy w celu maksymalizacji ich działanie w sieci, nie starając się zaproponować trudnych rozwiązań technicznych. Wnioski dotyczące rekonstrukcji poszczególnych linii zostały zaprojektowane tak, aby mogli oni w przyszłości szybkich linii, tworząc jedną całość konkurencyjnej z indywidualnym transportem.

Nasz wkład do projektu: Ustaw harmonogram dla poszczególnych torów, częściowo ocena poszczególnych linii

Klient: IKP CE, Ltd.

Rozwiązany 2011 – 2012