Skip to content

Mikrosimulácia prevádzky železničnej infraštruktúry

Železničná infraštruktúra je najmä v uzloch naďalej navrhovaná často na základe statických kapacitných výpočtov. To nezriedka vedie k výsledku, kedy realizované stavby nezodpovedajú potrebám reálneho prevádzkového zaťaženia pri periodických cestovných poriadkoch. Náš prístup umožňuje na modeli navrhnutej infraštruktúry vykonávať iteratívne úpravy pri zaťažení predpokladanými prevádzkovými konceptami, identifikáciu úzkych hrdiel tejto infraštruktúry, návrhovať a overovať varianty ich riešenia. A to všetko skôr, než je (zle) postavená.

Na tieto účely používame nástroj na simuláciu železničných sietí, program OpenTrack.

So švajčiarskou spoločnosťou OpenTrack Railway Technology Ltd., Ktorá vznikla odčlenením od IVT ETH Curych spolupracujeme od roku 2003. V roku 2013 sme sa stali oficiálnymi distribútormi programového balíka OpenTrack pre Českú republiku.

Riešenie problematiky kapacity železničnej infraštruktúry mikrosimuláciami môžeme ponúknuť na kľúč, s využitím nášho know-how aj v širšom kontexte, alebo formou predaja či prenájmu vlastnej licencie programu a užívateľskej podpory.

Viac informácií o programovom balíku OpenTrack nájdete na produktovom webe. Ak máte ďalšie otázky, radi s Vami prediskutujeme, ako Vám môžeme pomôcť.