Skip to content

Podmienky používania celoštátnej železnice ČD

Od 10. decembra 2023 sme sa stali nezávislým prídelcom na celoštátnej železnici prevádzkovanej spoločností České dráhy, a. s., ktorý zahŕňa celoštátnu trať Praha-Vršovice, obvod Praha-Eden – Praha Juh a časti vnútorného obvodu železničných staníc Bohumín, Děčín a Praha Juh. Časť celoštátnej siete ČD Bohumín sa od 1.4.2024 mení na neverejnú vlečku s verejným využitím.

Informácie najdete v podmienkach prístupu žel. siete ČD:

Pre cestovný poriadok 2024

Podmienky prístupu žel. siete 2024 – 3. aktualizácia (k 10. 12. 2023)

Podmienky prístupu žel. siete 2024 – 4. aktualizácia (k 1. 4. 2024)

Podmienky prístupu žel. siete 2024 – 5. aktualizácia (k 1. 6. 2024)

Podmienky prístupu žel. siete 2024 (anglicky)

Pre cestovný poriadok 2025

Podmienky prístupu žel. siete 2025 (k 10. 12. 2023)

Podmienky prístupu žel. siete 2025 – 1. aktualizácia (k 1.4.2024)

Podmienky prístupu žel. siete 2025 – 2. aktualizácia (k 1.6.2024)

Podmienky prístupu žel. siete 2025 (anglicky)

Podmienky platné do 9. 12. 2023 nájdete u pôvodného prideľovateľa na webovej stránke pridelce.upce.cz.

Žiadosti o pridelenie kapacity sa budú naďalej zadávať do IS PROK bez zmeny.