Skip to content

Podmienky používania regionálnej železnice KŽC

Spoločnosti taktici.cz, s.r.o., a KŽC Doprava, s.r.o., odštepný závod Šenovka, vydávajú toto Vyhlásenie na regionálnej železnici prevádzkovanej spoločnosťou KŽC Doprava, s.r.o., odštepný závod Šenovka, s účinnosťou od 12.12.2021.

Sme nezávislým prideľovateľom železničnej kapacity na miestnej trati Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente Vyhlásenie o trati (english version).