Skip to content

Statut Sieci Kolejowej ČD

Z dniem 10 grudnia 2023 r. staliśmy się niezależnym przydziałem kolejowym na ogólnokrajowej linii kolejowej obsługiwanej przez České dráhy, a. s., która obejmuje krajową linię kolejową Praha-Vršovice, dzielnicę Praga-Eden-Praga Południe oraz części wewnętrznych stacji kolejowych Bohumín, Děčín i Praga Południe.

Informacje o warunkach dostępu w Statutu Sieci Kolejowej:

Třetí aktualizace prohlášení o dráze pro JŘ 2023/2024 (10. 12. 2023)

Prohlášení o dráze pro JŘ 2024/2025

Prohlášení platná do 9.12.2023 najdete u původního přídělce na stránkách pridelce.upce.cz.

Wnioski o przydział przepustowości będą nadal wprowadzane do IS PROK bez zmian.