Skip to content

Statut Sieci Kolejowej ČD

Z dniem 10 grudnia 2023 r. staliśmy się niezależnym przydziałem kolejowym na ogólnokrajowej linii kolejowej obsługiwanej przez České dráhy, a. s., która obejmuje krajową linię kolejową Praha-Vršovice, dzielnicę Praga-Eden-Praga Południe oraz części wewnętrznych stacji kolejowych Bohumín, Děčín i Praga Południe. Część krajowej sieci ČD Bohumín zostanie zmieniona na niepubliczną bocznicę z wykorzystaniem publicznym od 1.4.2024 r.

Informacje o warunkach dostępu w Regulaminu sieci ČD:

Regulamin sieci 2024 – 3. zmiana (ważna od 10. 12. 2023 r.)

Regulamin sieci 2024 – 4. zmiana (ważna od 1. 4. 2024 r.)

Regulamin sieci 2024 (angielski)

Regulamin sieci 2025 (ważny od 10. 12. 2023 r.)

Regulamin sieci 2025 – 1. zmiana (ważna od 1. 4. 2024 r.)

Regulamin sieci 2025 (angielski)

Regulamin ważny do 9. 12. 2023 r. można znaleźć wraz z oryginalnym alokatorem na stronie internetowej pridelce.upce.cz.

Wnioski o przydział przepustowości będą nadal wprowadzane do IS PROK bez zmian.