Skip to content

Partnerzy

Partnerzy

Używamy oprogramowania następujących partnerów i współpracujemy z nimi w celu implementacji ich produktów w Republice Czeskiej:

Uniwersytety

Korzystamy z najnowszych wyników instytucji naukowych: