Skip to content

Modelowanie potoków

Makroskopowe modelowanie transportu jest jednym z podstawowych elementów planowania transportu. Jego celem jest opisywanie tego, jak ludzie podróżują (lub będą podróżować). Nie jest to dziedzina poświęcona tylko transportowi kolejowemu, ale zajmująca się wszystkimi środkami transportu. Podstawowym konceptem teoretycznym jest tzw. czteroetapowy model transportowy, za pomocą którego można odpowiedzieć na pytania, skąd, dokąd, jak i którędy ludzie podróżują.
Filozofia naszej spółki spoczywa we wprowadzaniu w życie innowacyjnych metod postępowania i nowoczesnego podejścia do makroskopowego modelowania transportowego.
W pracy inżynierskiej w dziedzinie modelowania popytu na przewóz i potoków podróżnych wykorzystujemy przede wszystkim software VISUM autorstwa niemieckiej firmy PTV.
W ramach naszej działalności oferujemy tworzenie makroskopowych modeli transportowych wspierających procesy decyzyjne dotyczące zmian w systemach transportu publicznego i indywidualnego. W ramach kolejowych projektów budowlanych wytwarzamy tzw. prognozy potoków podróżnych, które funkcjonują jako wsparcie przy ewaluacji ekonomicznej wspomnianych projektów.