Skip to content

Technologia transportu

Przedmiotem technologii transportu jest szukanie równowagi między zapotrzebowaniem transportu kolejowego, reprezentowanym zwłaszcza przez popyt na przewóz podróżnych i towarów, z jednej strony z możliwościami infrastruktury kolejowej z drugiej strony. Głównym celem technologii transportu jest stworzenie podaży (jako komplementarnej wobec popytu), która znajduje się w kompleksowym trójkącie „podaż – pojazd – linia”.

Naszą filozofią jest systematyczne planowanie sieci kolejowej dla potrzeb tak pasażerskiego, jak i towarowego transportu kolejowego na podstawie zasad zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy. Fundamenty tego podejścia w Republice Czeskiej były położone w ramach projektu naukowego „Konfiguracja węzłów cyklicznego rozkładu jazdy na sieci kolejowej Republiki Czeskiej”, w pracy nad którym założyciele naszej firmy brali udział w latach 2007-2009.

Dla potrzeb technologii transportu wykorzystujemy pakiet oprogramowania FBS/iPlan wyprodukowany w iRFP.