Skip to content

Alokator tras

Nasza spółka jest niezależnym alokatorem kapacity w rozumieniu ustawy nr 266/1994 Sb. o kolejach, z późniejszymi zmianami, tzn. samodzielnie zajmuje się wykonywaniem głównych czynności na rzecz operatora kolejowego, który również prowadzi transport kolejowy na kolei, co nie służy wyłącznie zapewnieniu funkcjonowania kolei. Główne działania to działania związane z negocjowaniem i obliczaniem ceny oraz pobieraniem płatności za korzystanie z kolei, alokacją kapacity kolei oraz, w przypadku kolei krajowej lub regionalnej, przygotowanie regulaminu. Alokacja kapacity torów oznacza działanie umożliwiające wykorzystanie tej części całkowitej kapacity torów, która jest wymagana dla zamówionej trasy pociągu. Kapcity torów oznacza zdolność użytkową linii kolejowej umożliwiającą zaplanowanie wymaganych tras pociągów na danym odcinku linii kolejowej w danym okresie.

Od 12 grudnia 2021 r. przydzielamy kapacity na kolei regionalnej obsługiwanej przez spółkę KŽC Doprava, s.r.o., oddział Šenovka. Na tak zwanej linii szklanych lokomotyw z Czeskiej Kamenicy do Kamenickiego Szenowa regularnie kursują weekendowe pociągi historyczne w sezonie letnim oraz pociągi na zamówienie.

Od 10 grudnia 2023 r. staliśmy się niezależną kolejową spółką zależną na ogólnokrajowej linii kolejowej obsługiwanej przez České dráhy, a. s., która obejmuje ogólnokrajową linię kolejową Praga-Vršovice, dzielnicę Praga-Eden-Praga Południe oraz części wewnętrznej dzielnicy stacji kolejowych Bohumín, Děčín i Praga Południe.

Informacje na temat warunków dostępu do danych linii kolejowych można znaleźć tu:

Regulamin kolei regionalnej obsługiwanej przez spółkę KŽC Doprava, s.r.o., oddział Šenovka.

Regulamin kolei państwowej obsługiwanej przez České dráhy, a.s.