Skip to content

Alokator tras

Nasza spółka jest niezależnym alokatorem zdolności przepustowej w rozumieniu ustawy nr 266/1994 Sb. o kolejach, z późniejszymi zmianami, tzn. samodzielnie zajmuje się wykonywaniem głównych czynności na rzecz operatora kolejowego, który również prowadzi transport kolejowy na kolei, co nie służy wyłącznie zapewnieniu funkcjonowania kolei. Główne działania to działania związane z negocjowaniem i obliczaniem ceny oraz pobieraniem płatności za korzystanie z kolei, alokacją zdolności przepustowej kolei oraz, w przypadku kolei krajowej lub regionalnej, przygotowaniem zestawienia torów. Alokacja zdolności przepustowej torów oznacza działanie umożliwiające wykorzystanie tej części całkowitej zdolności przepustowej torów, która jest wymagana dla zamówionej trasy pociągu. Zdolność przepustowa torów oznacza zdolność użytkową linii kolejowej umożliwiającą zaplanowanie wymaganych tras pociągów na danym odcinku linii kolejowej w danym okresie.

Od 12 grudnia 2021 r. przydzielamy zdolność przepustową na kolei regionalnej obsługiwanej przez spółkę KŽC Doprava, s.r.o., oddział Šenovka. Na tak zwanej linii szklanych lokomotyw z Czeskiej Kamenicy do Kamenickiego Szenowa regularnie kursują weekendowe pociągi historyczne w sezonie letnim oraz pociągi na zamówienie.

Od 10 grudnia 2023 r. staliśmy się niezależną kolejową spółką zależną na ogólnokrajowej linii kolejowej obsługiwanej przez České dráhy, a. s., która obejmuje ogólnokrajową linię kolejową Praha-Vršovice, dzielnicę Praga-Eden-Praga Południe oraz części wewnętrznej dzielnicy stacji kolejowych Bohumín, Děčín i Praga Południe.

Informacje na temat warunków dostępu do danych linii kolejowych można znaleźć w odpowiedniej deklaracji kolejowej:

Deklaracja dotycząca kolei regionalnej obsługiwanej przez spółkę KŽC Doprava, s.r.o., oddział Šenovka.

Deklaracja dotycząca kolei państwowej obsługiwanej przez České dráhy, a.s.