Skip to content

taktici.cz, s.r.o.

Witamy Państwa w firmie taktici.cz.

Jesteśmy biurem inżynierskim zajmującym się przede wszystkim technologią transportu kolejowego i publicznego, modelowaniem popytu na przewozy i potoków podróżnych, planami eksploatacyjnymi, projektami rozkładów jazdy, przepustowością krytycznych elementów infrastruktury (oraz propozycjami i oceną sposobów usunięcia problemów z nimi związanych).

Staramy się znajdować odpowiadające dzisiejszym zmieniającym się warunkom rozwiązania, które umożliwią zarządcom infrastruktury, projektantom budowlanym, przewoźnikom, zamawiającym usługi transportu publicznego i koordynatorom zintegrowanych systemów transportowych zmniejszyć koszty rozwiązań stosowanych w wyniku tradycyjnej metody prób i błędów szacunków eksperckich, zwiększyć efektywność wyłożonych środków, zapewnić wzrost zadowoleniae użytkowników oraz efektywnie wykorzystać doświadczenie krajowe i zagraniczne.

Chcemy przywrócić inżynierii transportu dobre imię, pokazać, że również rozkłady jazdy można robić lepiej, oraz pokazać użyteczność odpowiedzialnego planowania – także na okres dłuższy niż kadencja czy okres budżetowy. Z chęcią porozmawiamy o tym, w czym możemy Państwu pomóc.