Přejít na obsah.

Reference

Studie proveditelnosti ŽUB (železniční uzel Brno)

Předmětem studie bylo rozpracování variant A a B do úrovně studie proveditelnosti.

Náš podíl na projektu: Dopravní technologie, simulace železničního provozu

Klient: SUDOP Brno

Řešeno 2015 – 2017

Zpracování certifikačního manuálu railML

Předmětem .činnosti bylo zpracování certifikačního manuálu pro SW nástroje aplikující pro import a export dat formát railML.

Náš podíl na projektu: Vedení projektu, tvorba a obhájení manuálu

Klient: UIC (Union Internationale des Chemins de fer / Mezinárodní železniční unie) pro asociaci railML.org, partneři: Some Move, BahnKonzept

Řešeno 2016-2017

Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou

Předmětem certifikované metodiky bylo stanovení a prověření postupů vedoucích ke zvýšení kapacity dráhy v úzkých hrdlech. Uplatnění metodiky bylo úspěšně certifikováno. Výstupem byla dále výzkumná zpráva.

Náš podíl na projektu: Vedení projektu, návrhy a zpracování dopravní technologie

Klient: Technologická agentura ČR prostřednictvím programu BETA pro Ministerstvo dopravy ČR a Správu železniční dopravní cesty, s.o.

Řešeno 2015-2016

Dopracování variant ŽUB (železničního uzlu Brno)

Předmětem studie bylo přepracování doposud sledované varianty ŽUB při zohlednění změněných požadavků na průjezd vlaků osobní a nákladní dopravy (zejména nárůst vlaků způsobený připravovanou stavbou vysokorychlostních tratí). Dále byla na stejnou úroveň (a za stejných podmínek) dopracována varianta řešení ŽUB podle Občanské koalice Nádraží v centru, která uvažuje polohu nádraží přibližně v místech dnešní stanice Brno hl. n. Tato studie byla podkladem studie proveditelnosti ŽUB vypsané v roce 2014.

Náš podíl na projektu: Dopravní technologie, simulace železničního provozu

Klient: IKP CE, s.r.o.

Řešeno 2012 – 2014

Revitalizace trati Hradec Králové – Turnov

Projekt v rámci tzv. malých projektů OPD, kdy bylo úkolem projektanta navrhnout úpravu infrastruktury v ceně do 1 mld. Kč při maximalizaci jejího užitku – zejména z pohledu cestujících a přepravců v nákladní dopravě.

Náš podíl na projektu: Dopravní technologie

Klient: IKP CE, s.r.o.

Řešeno 2013 – 2014

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov

Projekt v rámci tzv. malých projektů OPD, kdy bylo úkolem projektanta navrhnout úpravu infrastruktury v ceně do 1 mld. Kč při maximalizaci jejího užitku – zejména z pohledu cestujících a přepravců v nákladní dopravě.

Náš podíl na projektu: Prognóza přepravních vztahů pro revitalizace tratí Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a Hradec Králové – Turnov. Pro tento účel byl vytvořen dopravní model v softwaru VISUM pro Královehradecký kraj a s ním sousedící části krajů Libereckého, Středočeského a Pardubického.

Klient: SUDOP Praha

Řešeno 2013 – 2014

Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov

Projekt v rámci tzv. malých projektů OPD, kdy bylo úkolem projektanta navrhnout úpravu infrastruktury v ceně do 1 mld. Kč při maximalizaci jejího užitku – zejména z pohledu cestujících a přepravců v nákladní dopravě.

Náš podíl na projektu: Dopravní technologie

Klient: SUDOP Praha, středisko Hradec Králové

Řešeno 2013 – 2014

Revitalizace trati Hradec Králové – Trutnov

Projekt v rámci tzv. malých projektů OPD, kdy bylo úkolem projektanta navrhnout úpravu infrastruktury v ceně do 1 mld. Kč při maximalizaci jejího užitku – zejména z pohledu cestujících a přepravců v nákladní dopravě.

Náš podíl na projektu: Dopravní technologie – v rámci prací byla navržena provozní koncepce pro celou severovýchodní část Královehradeckého kraje (oblast tratí Hradec Králové – Jaroměř, Jaroměř – Trutnov, Týniště nad Orlicí – Broumov, Starkoč – Václavice, Trutnov – Teplice nad Metují). Prognóza přepravních vztahů pro revitalizace tratí Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a Hradec Králové – Turnov. Pro tento účel byl vytvořen dopravní model v softwaru VISUM pro Královehradecký kraj a s ním sousedící části krajů Libereckého, Středočeského a Pardubického.

Klient: SUDOP Praha, středisko Hradec Králové

Řešeno 2013 – 2014

Územně technická studie VRT Praha-Litoměřice

Předmětem studie bylo nalezení možných tras budoucí vysokorychlostní trati Praha – Dresden v úseku Praha – Litoměřice. Dále bylo obsáhle řešeno zapojení této trati do železničního uzlu Praha v oblasti Balabenky.

Náš podíl na studii: Dopravní technologie

Klient: IKP CE, s.r.o.

Řešeno 2013 – 2014

Priority rozvoje železniční sítě České republiky

Předmětem studie byl návrh vylepšení 36 tratí celostátního významu mimo hlavní koridory s cílem maximalizovat jejich síťový efekt při snaze nenavrhovat náročná technická řešení. Návrhy přestavby jednotlivých tratí byly vytvářeny tak, aby mohly v budoucnu i s vysokorychlostními tratěmi tvořit jeden celek konkurenceschopný vůči individuální automobilové dopravě.

Náš podíl na projektu: Sestava GVD pro jednotlivé tratě, částečně hodnocení jednotlivých tratí

Klient: IKP CE, s.r.o.

Řešeno 2011 – 2012