Přejít na obsah.

Dopravní technologie

Předmětem dopravní technologie je spojovat na jedné straně potřeby železničního provozu, reprezentované zejména poptávkou po přepravě cestujících a nákladů, a na druhé straně možnosti a schopnosti železniční infrastruktury. Hlavním cílem dopravní technologie je vytvoření nabídky (jako komplementárního prvku k poptávce), která se nachází v komplexním trojúhelníku „nabídka – vozidlo – trať“.

Naší filosofií je systematické plánování železniční sítě pro potřeby jak osobní, tak nákladní železniční dopravy na základě principů integrálního taktového grafikonu. Základy k tomuto přístupu v České republice byly položeny projektem vědy a výzkumu Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR, na jehož řešení se zakladatelé společnosti v letech 2007 až 2009 podíleli.

Pro potřeby dopravní technologie využíváme programový balík FBS/iPlan vyvinutý v iRFP.