Přejít na obsah.

Přídělce kapacity

Naše společnost je nezávislým přídělcem kapacity ve smylu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, tedy obstarává nezávisle výkon hlavních činností pro provozovatele dráhy, který na ní zároveň provozuje drážní dopravu, která neslouží výhradně k zajištění provozování této dráhy. Hlavními činnostmi se rozumí činnosti související se sjednáním a výpočtem ceny a s výběrem platby za užití dráhy, s přidělením kapacity dráhy a v případě dráhy celostátní nebo regionální rovněž se zpracováním prohlášení o dráze. Přidělením kapacity dráhy se rozumí jednání umožňující využití takového dílu z celkové kapacity dráhy, kterého je zapotřebí pro požadovanou trasu vlaku. Kapacitou dráhy se rozumí její využitelná průjezdnost umožňující rozvržení požadovaných tras vlaků na určitém úseku dráhy v určitém období.

Od 12. prosince 2021 přidělujeme kapacitu na dráze regionální provozované společností KŽC Doprava, s.r.o., odštěpný závod Šenovka. Na tzv. sklářské lokálce z České Kamenice do Kamenického Šenova je pravidelný provoz víkendových historických vlaků v letní sezóně a vlaky na objednávku.

Od 10. prosince 2023 jsme se stali nezávislým přídělcem na dráze celostátní prozované společností České dráhy, a. s., mezi které patří celostátní dráha Praha-Vršovice, obvod Praha-Eden – Praha Jih a součásti vnitřního obvodu železničních stanic Bohumín, Děčín a Praha jih.

Informace o podmínkách přístupu k předmětným drahám najdete v příslušném prohlášení o dráze:

Prohlášení o dráze regionální provozované společností KŽC Doprava, s.r.o., odštěpný závod Šenovka

Prohlášení o dráze celostátní provozované společností České dráhy, a. s.