Přejít na obsah.

Prohlášení o dráze celostátní ČD

Od 10. prosince 2023 jsme se stali nezávislým přídělcem kapacity na dráze celostátní prozované společností České dráhy, a. s., mezi které patří celostátní dráha Praha-Vršovice, obvod Praha-Eden – Praha Jih a součásti vnitřního obvodu železničních stanic Bohumín, Děčín a Praha jih. CD Bohumín je k 1.4.2024 změněna na neveřejnou vlečku s veřejným užíváním.

Informace o podmínkách přístupu v prohlášení o dráze:

Prohlášení o dráze pro JŘ 2023/2024 – 3. aktualizace (k 10. 12. 2023)

Prohlášení o dráze pro JŘ 2024/2025 – 4. aktualizace (k 1. 4. 2024)

Prohlášení o dráze pro JŘ 2023/2024 (anglická verze)

Prohlášení o dráze pro JŘ 2024/2025 (k 10. 12. 2023)

Prohlášení o dráze pro JŘ 2024/2025 – 1. aktualizace (k 1.4.2024)

Prohlášení o dráze pro JŘ 2024/2025 (anglická verze)

Prohlášení platná do 9.12.2023 najdete u původního přídělce na stránkách pridelce.upce.cz.

Žádosti o příděl kapacity se nadále zadávají v IS PROK beze změny.