Přejít na obsah.

Modelování přepravních vztahů

Makroskopické dopravní modelování je jednou ze základních části dopravního plánování. Jeho cílem je popsat, jak lidé cestují, resp. budou cestovat. Jedná se tedy o obor, který necílí jen na železniční dopravu, ale zabývá se obecně všemi dopravními módy. Základním teoretickým konceptem je tzv. čtyřstupňový dopravní model, který se snaží odpovědět na otázky odkud, kam, jak a kudy lidé cestují.
Filosofií naší společnosti je zavádět do praxe nové inovativní postupy a přístupy v makroskopickém dopravním modelování.
Pro svou inženýrskou činnost v oboru modelování přepravních vztahů využíváme především software VISUM od německé společnosti PTV.
V rámci své činnosti nabízíme tvorbu makroskopických dopravních modelů pro podporu rozhodování o změnách dopravních systémů veřejné i individuální osobní dopravy. V rámci projektů železničních staveb vytváříme tzv. prognózy přepravních vztahů, které jsou podporou pro ekonomické hodnocení těchto projektů.