Přejít na obsah.

Mikrosimulace provozu drážní infrastruktury

Železniční infrastruktura je zejména v uzlech stále často navrhována na základě statických kapacitních výpočtů. To nezřídka vede k výsledku, kdy realizované stavby neodpovídají potřebám reálného provozního zatížení periodickými jízdními řády. Náš přístup umožňuje realizovat na modelu navržené infrastruktury iterativní úpravy na zatížení předpokládanými provozními koncepty, identifikaci úzkých hrdel této infrastruktury, návrh a ověření variant jejich řešení a to dříve, než je (špatně) postavena.

Pro tyto účely používáme nástroj na simulaci železničních sítí, program OpenTrack.

Ve spolupráci se švýcarskou společností OpenTrack Railway Technology Ltd., která vznikla odčleněním od IVT ETH Curych pokračujeme od roku 2003. V roce 2013 jsme se stali oficiálními distributory programového balíku OpenTrack pro Českou republiku.

Řešení problematiky kapacity železniční infrastruktury mikrosimulací můžeme nabídnout buď na klíč s využitím našeho know-how i v širším kontextu nebo formou prodeje nebo pronájmu vlastní licence programu a uživatelskou podporou.

Více informací o programovém balíku OpenTrack najdete na produktovém webu. Máte-li další dotazy, rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.