Přejít na obsah.

taktici.cz, s.r.o.

Vítejte ve firmě taktici.cz,

Jsme inženýrská kancelář zabývající se především technologií železniční a veřejné dopravy, modelováním přepravních vztahů v území, provozními koncepty, návrhy jízdních řádů, kapacitou kritických prvků infrastruktury včetně návrhu a vyhodnocení variant řešení jejich odstranění.

Snažíme se nacházet řešení odpovídající dnešním měnícím se podmínkám, která umožní zejména správcům infrastruktury, stavebním projektantům, dopravcům, objednatelům veřejné dopravy a koordinátorům integrovaných dopravních systémů ušetřit náklady na řešení realizovaná tradiční metodou pokusů a omylů expertního odhadu, zvýšit efektivitu nasazených prostředků a spokojenost uživatelů a efektivně využít zkušeností od nás i ze zahraničí.

Chceme vrátit dopravnímu inženýrství dobré jméno, ukázat, že i jízdní řády lze dělat lépe, a prokázat užitek zodpovědného plánování i nad rámec volebního / rozpočtového období. Rádi si promluvíme o tom, s čím Vám můžeme pomoci.